ButikkCosmetikk-S-700 copy

Skjermene fra MEDIAskjerm betaler seg selv

Verden er blitt digital. På svært mange områder har det gitt helt nye muligheter. Ett av de områdene er markedsføring.
Skjerm-skole700

Kommunens informasjonsoppgaver vokser

KOMMUNEskjerm kan bidra til at målene om bedre informasjon nås.
Gallery-S-700

KULTURskjermer for rimelig markedsføring av norsk kulturliv

Norge er en kulturnasjon. Vi har mange egne artister og kunstnere i landet. Store utenlanske stjerner kommer til Norge.
Image_Flyplass-S-700

Med TURISTskjerm kan all informasjon være dagsaktuell

Å friste turister med de mest attraktive tilbudene, er en viktig oppgave for alle som jobber på markedet turisme. Det er en kunst å være aktuell.
Mediaskjerm-Coop700x465

Har du en god web-kampanje?

Der folk ferdes og der Mediaskjerms passasjerer, besøkende og lesere ser og leser på mediaskjermene, har de med seg sine PC'er, iPads og smarttelefoner.